9to9

Privacy verklaring


Het vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een helder privacy statement. Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ons bedrijf

Wij zijn 9to9 officemanagement, handelend onder de naam 9to9 officemanagement en wij zijn gevestigd te 4461 HP Goes aan het Stationsplein 21 en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van: 
(Potentiële) opdrachtgevers, zzp-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder de uitvoer van Personal Assistant werkzaamheden, managementondersteuning en alle voorkomende officemanagementwerkzaamheden.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen en samenwerken.

(1) voor het kunnen uitvoeren van onze opdrachten t.b.v. derden voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten 
(2) om een zakelijke relatie te onderhouden 
(3) om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
De informatie verwerken we:
• om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen, dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
• in beperkte gevallen: met uw toestemming, daar waar dit mogelijk is en u deze toestemming in vrijheid kan geven
• op grond van uw toestemming

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld 
• wanneer deze informatie na persoonlijk contact wordt toegestuurd en als wij dit niet direct van u hebben gekregen
• van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening c.q. samenwerking. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

9to9 officemanagement kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers:
• bedrijven die deel uitmaken van 9to9 officemanagement
• onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens 9to9 officemanagement diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
• derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder externe virtual assistants, personal assistants, technische ondersteuningsfuncties en IT, professionele adviseurs, zakenpartners
• opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen of waar u via ons aan het werk gaat of bent
• derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
• overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland.

9to9 officemanagement heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar 9to9 officemanagement veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Uw rechten 
U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:
• inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
• rectificatie van uw persoonsgegevens 
• verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
• beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens; 
• overdracht van uw gegevens. In geval van uw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering. Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van 9to9 officemanagement.

Hieronder de wijze waarop u uw toestemming kunt intrekken: 
• u kunt via uw browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kunt u te allen tijde uw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van uw apparaat via de browser instellingen
• wilt u gegevens wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen dan kunt u contact opnemen met 9to9 officemanagement

Wilt u als (potentiele) opdrachtgever, zzp-er, medewerker van leveranciers, deelnemer van klanten of andere personen de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ons. 
Indien u klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we u verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Privacy verklaring

Reviews

Wat zeggen andere over ons?

Wij zijn blij dat we een aantal maanden hebben kunnen bogen op de professionele ondersteuning van 9tot9 zodat de processen in een ‘roerige’ tijd toch allemaal onverminderd door konden gaan. Los de zakelijke efficiency is het ook gewoon plezierig en prettig samenwerken. Wij kunnen 9to9 dan ook van harte aanbevelen!

Paul Huges
TEAMforREAL BV (TEAM Leisure / TEAM Concepts)

Een van de pluspunten van 9to9 is wat mij aangaat het echte “ontzorgen” van mij als ondernemer. Marjolein is veelzijdig qua werkzaamheden, organiseert, zoekt uit, voert uit en organiseert de processen binnen mijn bedrijf zodanig dat ik mij volledig kan richten op de kernactiviteiten.

Jos Koeman
Celsius Projects

'Met Marjolein heb je geen inwerktijd nodig, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die in zo weinig tijd gelijk mee kon draaien in onze organisatie. Met Marjolein haal je vakkundigheid, professionaliteit en ervaring in huis en lijkt ze soms een compleet kantoor, teruggebracht in één persoon!'

Tim van den Berg
Zeeland Business B.V.

'Marjolein is zeer betrokken en zij werkt accuraat en constructief samen. Op organisatorisch niveau hoef je haar niets te vertellen, sterker nog, ze trekt zelf alle initiatieven naar zich toe'.

Henk Daalhuizen
De Hypotheekshop Zeeland B.V.

'Adequaat, loyaal, betrokken, vrolijk en professioneel zijn kenmerken die op Marjolein van toepassing zijn. We plukken nog iedere dag de vruchten van haar systematische werkwijze binnen ons bedrijf.'

Koos Schreuder
Sinke Komejan Makelaars I Taxateurs

'De organisatie van 9to9 is lean, de prijs is daardoor fair, zeker in relatie tot de kwaliteit die geleverd wordt. Nooit een onvertogen woord, altijd servicegericht.'

Paul Hoogstraten
Lagerweij
Jongerenstem
Team Leisure
ADRZ Goes
New Female Leaders
Bouwgroep Peters
EAZ Wind
Stichting Ozeo
Polderdijk en Partners
Innovate Personal Training
Iriz Thuiszorg
ZeelandBusiness
Bas
Celsius
De Wijnwinkel
RicoModa
Lagerweij
Lancom
Makkie
Milestone
OBJKT
Output Academy
Profects
Snijders
BNG Bank
Stekkerscooter
Smart Delta Resources
TrueKinetix
Top